Fargeskyen

- musikken forteller en historie

Personvernerklæring

Nedenfor vil du kunne lese hvordan vi i Stiftelsen Fargespill håndterer personopplysninger, samt få informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Vi håper du finner det du leter etter her. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger. Vi er opptatt av trygghet og gjennomsiktighet på dette området, og vi tar dine henvendelser seriøst!

Behandlingsansvarlig:
Navn: oiid AS på vegne av Stiftelsen Fargespill
Kontaktperson: Per Kristian J Hasselberg
Telefon: 98610433
E-post: pk(at)oiid.com
Adresse: Krambugata 2, 7011 Trondheim

Hvorfor behandler vi personopplysninger?
Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne tilby besøkende på våre nettsider de tjenester de etterspør. Vi ønsker også å tilby bedre og mer relevant innhold til den enkelte, samt skape gode og langvarige relasjoner.

Når behandler vi personopplysninger?
Nedenfor finner du en liste over når og hvordan vi behandler personopplysninger i de enkelte tilfellene.

Nyhetsbrev:
Hvor: Fargeskyens nyhetsbrev
Hva lagres: E-postadresse.
Bruksområde for personopplysninger: For å sende ut nyhetsbrev.
Lagringstid: På ubestemt tid. Til du melder deg av nyhetsbrevet eller ber om sletting.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Informasjonen lagres på sikret server. Kontakt oss for ytterligere informasjon om sikkerhet.

Bestilling av tjeneste:
Hvor: I Fargeskyens registrerings-skjema
Hva lagres: Skolen/kommunens navn, skolen/kommunens adresse, skolen/kommunens postnummer, skolen/kommunens sted, skolen/kommunens organisasjonsnummer, navn på kontaktperson, kontaktpersons telefonnummer, kontaktpersonens epost.
Databehandler: oiid AS på vegne av Stiftelsen Fargespill
Databehandlers tredjepart: Dreamhost
Bruksområde for personopplysninger: For å logge inn på www.fargeskyen.no kreves skolens/kommunens navn og organisasjonsnummer. Kontaktopplysningene kan også benyttes for å kontakte kjøper i forbindelse med kjøpet.  Informasjonen vil også benyttes til regnskapsformål.
Lagringstid: Personopplysningene lagres i henhold til Lov om bokføring, og normalt i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.
Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for avtaleinngåelse og for bokføring.
Sikkerhet: Informasjonen lagres på sikret server. Kontakt oss for ytterligere informasjon om sikkerhet.

Kontaktskjema/kundehenvendelser:
Hvor: Kontaktskjema på www.fargeskyen.no
Hva lagres: Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post + henvendelse.
Bruksområde for personopplysninger: Informasjonen benyttes for å kunne svare deg på din henvendelse. Dersom du tidligere har sendt inn en henvendelse registrert på samme navn, telefonnummer eller e-postadresse vil vi kunne se henvendelseshistorikken din. Dette gjør vi for å kunne svare bedre på dine spørsmål, særlig dersom de er relatert til tidligere henvendelser.
Lagringstid: Informasjonen tilknyttet din henvendelsene lagres så lenge det er nødvendig for å kunne besvare dine henvendelser.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Informasjonen lagres på sikret server. Kontakt oss for ytterligere informasjon om sikkerhet.
Databehandler: oiid AS på vegne av Stiftelsen Fargespill
Databehandlers tredjepart: Dreamhost

Feide-pålogging
Personopplysninger som overføres til www.fargeskyen.no fra Feide blir ikke brukt til andre formål enn levering og administrasjon av www.fargeskyen.no, samt registrering av innlogging. Ingen genererte brukerdata blir lagret med mindre brukeren lagrer resultater fra noen av våre applikasjoner (quiz, mixer etc).

Typer personopplysninger som oiid AS behandler i forbindelse med levering og administrasjon av www.fargeskyen.no er:

Navn som normalt vises (displayName)
Rolle (eduPersonAffiliation)
Rettighet (eduPersonEntitlement)
Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)
Organisasjonsenhetens unike identifikasjonsnummer (eduPersonOrgUnitDN:norEduOrgUnitUniqueIdentifier)
Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
Liste med skoler (feideSchoolList)
Fornavn (givenName)
E-post (mail)

Cookies:
Webstedet www.fargeskyen.no bruker cookies, eller såkalte informasjonskapsler, for å gi brukeren en bedre brukeropplevelse i alle kanaler. Bruk av cookies er basert på samtykke gjennom cookies-innstillinger i nettleseren, samt fortsatt bruk av våre sider.

Behandling av enkelte typer personopplysninger utenfor EU og EØS
oiid AS behandler enkelte typer data utenfor EU og EØS, hos en tredjepartsleverandør av tekniske løsninger. I listen over personopplysninger som behandles (se “Når behandler vi personopplysninger?”) finnes det detaljer om hvilke opplysninger som delvis behandles utenfor EU/EØS. Disse opplysningene håndteres fra Norge, men behandles hos Dreamhost, med hovedkontor i Brea, California, USA.

Behandling av opplysninger om EU- og EØS-borgere i USA er godkjent av Europakommisjonen, gjennom en avtale om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, kalt EU-US Privacy Shield.

Behandling av disse personopplysningene hos Dreamhost  omfatter kun fakturering, og videre håndtering av opplysningene foretas fra Norge.

Tredjepartsleverandør utenfor EU/EØS:
Landets lover tilbyr tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger: Ja
Nødvendige garantier på plass for overføringer til land uten tilstrekkelig beskyttelse: Ja

Dine rettigheter

Tilgang til egne personopplysninger:
Dersom du er registrert i våre systemer har du rett til å få tilgang til dataene vi har om deg, skulle du ønske det. Dette innebærer at du kan få dataen tilsendt, eller du kan bli informert om hvor du kan finne disse dataene. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom tilgang er ønskelig.

Retting av egne personopplysninger:
Dersom du er registrert i våre systemer, og oppfatter at vi har registrert feilaktige opplysninger om deg, har du rett til å få disse dataene rettet, eller du kan få tilgang til å rette disse selv. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom retting er ønskelig.

Sletting av egne personopplysninger:
Dersom du er registrert i våre systemer, men ønsker at vi sletter opplysningene vi har om deg, har du rett til dette. Ønsker du å slette dine data ber vi deg ta kontakt via e-postadresse info(at)fargeskyen.no. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge grunner som gjør at dataen ikke umiddelbart kan slettes, dersom du har inngått en kontrakt med oss, og disse dataene er nødvendige for opprettholdelse av denne kontrakten. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig dersom sletting er ønskelig.

Begrense behandling av egne personopplysninger:
Dersom du er registrert i våre systemer, og ønsker å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette. Du kan be om at enkelte behandlingsformer opphører, eller du kan be om at vi avslutter all behandling. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge lovmessige grunner som gjør at slik begrensning av behandling ikke kan utføres. Sletting av data kan da gjerne være et alternativ, dersom generell begrensning ikke er mulig etter gjeldende regelverk. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre endringene. Kontakt behandlingsansvarlig dersom begrensning av behandling er ønskelig.

Dataportabilitet:
Dersom du er registrert i våre systemer, og innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene utføres automatisk og er basert på samtykke, har du rett til å overføre disse opplysningene til andre leverandører. Du kan etterspørre dette fra oss, og du har da rett til å motta disse opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Du kan også ha rett til å få disse dataene overført direkte fra oss til en annen leverandør, dersom dette er teknisk mulig. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig dersom flytting eller overføring av dine personopplysninger er ønskelig.

Trekke samtykke til behandling av egne personopplysninger:
Med unntak av informasjon du gir fra deg i forbindelse med kjøp, er all behandling av personopplysninger hos Stiftelsen Fargespill begrunnet i et samtykke. Du har rett til å trekke ditt samtykke når som helst, og behandlingen av disse personopplysningene til det aktuelle formålet skal da opphøre. Dersom opplysningene kun benyttes til det formålet du trekker ditt samtykke fra, skal opplysningene også slettes. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig dersom du ønsker å trekke ditt samtykke til en eller flere behandlinger av personopplysninger.

Klage på behandling av egne personopplysninger:
Dersom du ønsker å klage på måten opplysningene dine behandles på, eller annet relatert til dine personopplysninger, har du rett til det. Vi håper du ønsker å sende en e-post eller på annen måte kontakte behandlingsansvarlig (kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig finner du øverst på denne siden). Behandlingsansvarlig har ansvaret for å ivareta dine rettigheter, og hjelper deg med det du måtte lure på.
Du har også rett til å kontakte Datatilsynet dersom du er uenig i avgjørelser eller behandlingsmåter hos Stiftelsen Fargespill.

Opphavsrett
Innholdet på www.fargeskyen.no er beskyttet av Åndsverkslovens bestemmelser (Lov om opphavsrett til åndsverk mv.). Stiftelsen Fargespill har all opphavsrett til egenprodusert innhold. Innholdet på websidene og i applikasjonene kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres eller distribueres på noen måte uten skriftlig samtykke fra Stiftelsen Fargespill.

Nettsidene inneholder også lenker til eksterne nettsteder og eksternt innhold som Stiftelsen Fargespill ikke har kontroll over. Stiftelsen Fargespill kan ikke påta seg ansvar for eksternt innhold. Den respektive leverandøren eller operatøren av disse eksterne nettstedene er alltid ansvarlig for innholdet.

Hvis innholdet ikke er utarbeidet av Stiftelsen Fargespill eller oiid AS, blir opphavsretten til tredjeparter gjeldende.

Fargeskyen er et samarbeid mellom Fargespill og oiid

Kontakt oss på info@fargeskyen.no | Personvernerklæring

Følg Fargeskyen på